logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

Verkiezingen Raden van Bestuur


Verkiezingen Raden van Bestuur van de scholengroepen in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Oproep tot kandidaatstelling

Oproep tot kandidaatstelling voor de rechtstreekse verkiezingen van zes meerderjarige, stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van GO! scholengroep ‘Vlaamse Ardennen’.

De kandidaturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, in de vorm, volgens het model en binnen de gestelde termijn, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, aan de voorzitter van het kiesbureau worden bezorgd, vergezeld van een uittreksel uit de geboorteakte of een ander officieel document waaruit de meerderjarigheid op 1 april 2022 blijkt.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is maandag, 25 oktober 2021
aangetekend of tegen ontvangstbewijs (vóór 12 uur).

Het model voor kandidaatstelling is te verkrijgen op onderstaand adres:
Scholengroep 21 “Vlaamse Ardennen”
Ronseweg 1
9700 Oudenaarde
055/33 45 50
info@sgr21.be
en in elke school / vestigingsplaats van de scholengroep.

Scholengroep Vlaamse Ardennen

Een warm stukje samenleving in een veilige, aangename en positieve leeromgeving.

Wij gaan samen op zoek naar

talent

vaardigheden

kennis

attitudes

in onszelf

en

in ieder.

Grijp vandaag het sterk onderwijsproject aan dat wij aanbieden om :

met inzet

gelijkwaardig

vanuit een gedragen brede basiszorg

via ons innovatief onderwijsaanbod

het eigen leerproces in handen te nemen en ontplooi jezelf tot een verantwoordelijke volwaardige burger in de samenleving van morgen.


SAMEN met
schoolteams,
kinderen,
jongeren en cursisten,
ouders,
grootouders,
het centrum voor leerlingenbegeleiding
en alle mogelijke externe partners


zetten wij ons in voor de uitbouw van

STERK participerend en kwalitatief onderwijs.

No items found

Voor ons lerarenplatform zijn we nog op zoek naar een fulltime onderwijzer om zo snel mogelijk te starten tot eind dit schooljaar.Heb je interesse? Bekijk hier de vacature en solliciteer 👇werkgevers.vdab.be/embed/vindeenjob/vacatures/63098888#fieroponsGO #GOwerftaan ... See MoreSee Less
View on Facebook

Vacatures

© 2018 Scholengroep 21 – SGR21 – Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde