Peter Van Melkebeke

Lies Van Landeghem

Jean-Pierre De Brouwer
Voorzitter Raad van Bestuur
Jan De Ruyck

Jan De Meyer
Ondervoorzitter Raad van Bestuur
Erik Vandereecken

Ciska Philips
Algemeen directeur
Carine Vansteenbrugge

Bart Carbonnelle

Bart Carbonnelle

André Simons