Piet De Brouwer
Voorzitter Raad van Bestuur
Peter Van Melkebeke

Lies Van Landeghem

Jan De Ruyck

Jan De Meyer
Ondervoorzitter Raad van Bestuur
Erik Vandereecken

Ciska Philips
Algemeen directeur
Carine Vansteenbrugge

Bart Carbonnelle

André Simons