Piet De Brouwer
Voorzitter Raad van Bestuur
Peter Lampens

Jan De Ruyck

Jan De Meyer
Ondervoorzitter Raad van Bestuur
Bart Carbonnelle

André Simons