logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

Nieuwjaarstoespraak algemeen directeur

Een nieuw jaar wordt in-gelachen, in-gedanst… in-gefeest.
Het kan ook rustig in-geleefd worden en misschien een start nemen die net niet verschilt van de finish van het vorige.
Het kan alle richtingen uit, het heeft vele opties, het biedt diverse mogelijkheden, het vraagt
een gedurfde aanpak en vooral de wil en heel wat goesting om een juiste richting te kiezen.

‘Goesting’ om je levensdroom in een nieuwjaarspakje te steken, aan te wakkeren met de warme gloed van vurige passionele motivatie en met de kracht van het realistisch OPTIMISME
opnieuw en opnieuw
dromen
en de durf hebben die droom te koesteren om WAAR te maken.

Allemaal wens ik jullie samen met mij te mogen dromen van een school voor
iedereen
waar iedereen SAMEN leert
waar iedereen ook leert SAMEN leven!
Een school waar iedereen zich kan, zich mag en zich moet ontwikkelen
en vergeet nooit dat
“De ontwikkeling van de mens niet mag afhangen van waar zijn of haar wieg staat”

Eind de 19de eeuw kreeg de SOCIALE DIVERSITEIT een plaats in het PUBLIEK ONDERWIJS.
Met de democratiseringsprocessen klopte plots een massa arbeiderskinderen aan de schoolpoort.
Het publiek onderwijs zwaaide die poort open voor deze “moeilijke” kinderen waarvoor het elitaire onderwijs de neus ophaalde.
De doelstelling “iedereen maximale kansen” geven, ongeacht zijn of haar afkomst, kreeg vorm en bepaalde de visie.
Het publiek onderwijs weerspiegelde toen al de samenleving in haar sociale diversiteit.
Publieke scholen tilden kinderen uit hun sociale en culturele context.
Veel Vlamingen zijn zo uit hun sociaaleconomische achtergrond kunnen breken.
De PUBLIEKE school is nu o.a. ‘de school van het GO!’.
Het GO! neemt vandaag die aloude opdracht van de publieke school meer dan ooit ter harte, namelijk
“Alle kinderen maximale kansen geven”
Ondertussen is het lerarenkorps niet langer een elitair groepje uit een elitaire achtergrond.

‘Leerkracht’ worden is een democratisch recht geworden.
Ook die Vlamingen die uit hun sociaal economische achtergrond konden breken werden o.a.
kleuteronderwijzer, onderwijzer, leraar secundair onderwijs, psycholoog, secretariaatsmedewerker,
opvoeder, onderhoudsmedewerker, directeur, algemeen directeur,…
Vandaag fungeert het Vlaams onderwijs niet voor alle leerlingen als een sociale ladder en het slaagt
er niet in grote groepen leerlingen uit hun sociaaleconomische thuispositie te tillen.
Ook vandaag is die sociale problematiek deels gekoppeld aan de uitdagingen van de diversiteit.
In het onderwijs en ook in onze scholen gaat het over de afscheiding tussen sociaaleconomische
achtergestelde groepen –heel vaak leerlingen van allochtone origine- en meer bevoorrechte
groepen, namelijk witte kinderen uit welstellende gezinnen.
Nog steeds geldt -en misschien steeds meer- dat kinderen uit bemiddelde gezinnen betere prestaties
neerzetten en dat kinderen uit arbeidersgezinnen –nu vaak gezinnen met migratieachtergrond-
slechtere prestaties leveren.

Hier ligt een grote uitdaging op ons te wachten.
Die uitdaging begrijpen, aanvaarden en uiteindelijk aangaan, dat is een droom die ik koester en met
ieder van jullie wil delen.

Dit vraagt VISIE en ik acht mij zeer bevoorrecht als algemeen directeur van onze scholengroep als ik
‘the work in progress’ zie om die visie te ontwikkelen, te verwoorden, vorm te geven.
Precies daarom maakt een breed gedragen schooltoneel mij gelukkig, ben ik heimelijk trots als ik de
eer krijg rondgeleid te worden in de tentoonstelling ‘Ook IK ben een leerlingbegeleider’, kijk ik fier
naar de beelden van de debatwedstrijd waar onze leerlingen voortreffelijk presteren, zie ik graag
kinderen op de spelplaats ‘samen spelen’ en zoveel meer…

Ik nodig jullie uit om mee in te schepen in het Droomschip van ‘a never ending dream’…
De school waar iedereen samen leert samenleven
Waar iedereen veilig zichzelf vindt,
zichzelf kan zijn
waar socio-emotionele ontwikkeling geen dode letter is
maar de drijfveer
om zorg te dragen voor onszelf
om nog beter te kunnen zorgen voor de anderen.

Ik wens jullie allemaal een goede gezondheid, veel plezier en vooral fantastische dromen… in 2019!

Voor mijn nieuwjaarswensen heb ik me laten inspireren door het artikel “omgaan met
superdiversiteit” (‘Het Vrije Woord’ JG 63 NR 4) van onze afgevaardigde bestuurder Raymonda Verdyck.

© 2018 Scholengroep 21 – SGR21 – Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde