logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

Abraham Hans wordt De Wereldbrug

GO! basisschool Abraham Hans gevestigd in de Aalststraat te Oudenaarde verandert op 1 september 2018 in GO! basisschool De Wereldbrug!

Directrice Mieke Vanmaercke: “Samen met de kinderen hebben we nagedacht over een nieuwe schoolnaam. Een aantal kinderen kwamen met de naam De Wereldbrug op de proppen. De keuze voor deze naam heeft verschillende redenen. Om te beginnen heeft het schooldomein twee aanpalende fiets- en voetgangersbruggen die over de Schelde lopen. Zij maken de verbinding met het ander stadsdeel van Oudenaarde. Daarnaast zijn de bouwstenen onze kinderen. Deze bouwstenen, van klein naar groot, vormen de brug. Bij ons neemt elk kind in zijn ontwikkeling op verschillende momenten in zijn leven figuurlijk telkens een brug. In de eerste momenten van zijn/haar leven, leert het kind zichzelf kennen en ontdekken. Daarna neemt het een brug om andere kinderen in zijn/haar onmiddellijke omgeving te leren kennen.”

“Naast de verkenning van de onmiddellijke omgeving, het groeien als mens, neemt het kind onder de begeleiding van de leerkracht telkens een nieuwe brug, een nieuwe stap om zo de wereld te ontdekken en zijn/haar plaats in die wereld te ontdekken. Tot slot refereert De Wereldbrug naar ‘een brug slaan, de hand reiken en verzoenen’. Al deze zaken maken De Wereldbrug een toepasselijke naam voor onze school.”

Met de nieuwe schoolnaam willen we op verschillende vlakken ook een meerwaarde creëren. Zo hebben we een aparte kleuterspeelplaats, heeft elke klas een eigen moestuin en geven we onze kleuters al spelend al de eerste woordjes Frans mee.

 

Bron: Het Nieuwsblad

© 2018 Scholengroep 21 – SGR21 – Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde