logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

Burn-out preventie

Onze scholengroep “Vlaamse Ardennen” zet steevast in op welzijn, zowel bij leerlingen als bij personeelsleden. In het kader van burn-out in het onderwijs gaf onze Algemeen Directeur Dirk Moulart een interview aan Loopbaanexpert.be. Hier volgt alvast een stukje uit het artikel.

 

Leerkrachten klagen de laatste jaren steeds meer over toenemende werkdruk en moeilijkere werkomstandigheden. Hoe ervaar jij dat?

 

Het is inderdaad zo dat de maatschappij steeds complexer wordt en meer en meer van ons verlangt. In het onderwijs ontsnapt ook niemand hieraan. Ik ben echter de laatste om te zeggen dat het vroeger ‘beter’ was en de leerlingen nu ‘lastiger ‘zijn dan vroeger. Er zijn nu veel meer externe prikkels dan vroeger en daar bovenop komen sociale media en gsm’s die met een flink stuk van de aandacht van onze kinderen aan de haal gaan. Volwassenen worden heen en weer geschud tussen ‘gezond’, ‘ gelukkig’,’ huisje tuintje’, ‘ schitterende carrière’ en ‘perfect ouderschap’.

Die druk is bij mensen in het onderwijs evenzeer aanwezig.
Je mag de privésituatie van een leerkracht nooit uit het oog verliezen.

Het gaat dus veel verder dan enkel de schoolsituatie?

Inderdaad, je mag nooit uit het oog verliezen dat onderwijsmensen ook ‘mensen’ zijn. Langs de ene kant ondervinden zij de druk van leerplannen, de drang om steeds beter les te geven, meer en beter leerlingen betrekken bij het leerproces, steeds op zoek gaan naar nog meer efficiëntie en dat in combinatie met de zorg voor huisgenoten en niet te vergeten voor zichzelf, is een niet te onderschatten klus om te klaren.

Is het dan zo dat jullie steeds meer worden geconfronteerd met leerkrachten die het niet meer zien zitten, die uitgedoofd geraken, die naar een burn-out glijden?

In onze scholengroep is dat eerder een miniem probleem. Wij zetten namelijk zeer sterk in op preventie. Merken we dat een leerkracht geregeld afwezig is, dan spreken we hem of haar persoonlijk aan. Daarbij houden we onze missie steeds in het achterhoofd: we willen een warm stukje samenleving aanbieden in een aangename en positieve omgeving. In een maatschappij die steeds harder wordt, willen wij een soort voorbeeldfunctie uitoefenen. Daarbij staat het aspect ‘menselijkheid’ centraal. We hebben écht aandacht voor onze medemens. We nemen tijd om te luisteren naar hun verhaal. En neem dat gerust letterlijk. Het gebeurt wel eens dat een leerkracht ruim anderhalf uur in mijn kantoor zit om zijn hart te luchten. Echt luisteren biedt mensen de kans om hun angsten te verwoorden, hun bekommernissen te uiten. Dit is van primordiaal belang, helpen of mee op zoek gaan naar hulp is slechts daarna aan de orde. We hebben een tijdje geleden zelfs een seminarie georganiseerd rond burn-out, met als specifieke doel tijdig alarmsignalen te herkennen.

Betrokkenheid is het toverwoord?

In onze samenleving krijgen mensen die minder goed meekunnen het steeds moeilijker. In onze scholengroep willen we die mensen net extra ondersteunen. Leerkracht zijn gaat veel verder dan gewoon leerstof overbrengen. Enkel als je je goed in je vel voelt, kan je je job met passie uitoefenen.
Elke dag met ‘goesting’ aan de slag gaan is van zeer groot belang.

Ook leerlingen met of in problemen krijgen bij ons extra aandacht. We sluiten hen niet uit met straffen e.d., maar opteren voor een gedragen zorgbeleid. Dat heeft veel meer effect dan sanctioneren. Wat niet wil zeggen dat sanctioneren bij ons niet kan. ‘Zorgen voor’ is voor onze leerlingen net zo belangrijk als voor onze teams!

Jullie zetten duidelijk volop in op positieve feedback.

We zijn ervan overtuigd dat enkel die manier van werken productief is. Ten eerste maken we steeds duidelijke afspraken met onze leerkrachten, ten tweede bekijken we elk mogelijk probleem vanuit een positieve ingesteldheid. We leggen de nadruk niet op een fout of een inbreuk, maar gaan na hoe we iets kunnen veranderen, hoe we samen de situatie kunnen aanpakken en verbeteren.
Daarbij zijn we zeer beducht voor angsten en onzekerheden. Die proberen we zo snel mogelijk te detecteren en op te vangen. Zo voorkomen we dat die onder de huid van een leerkracht kruipen en die zich slecht in zijn vel gaat voelen.

Krijgen jullie daarvoor hulp van externe medewerkers?

Elke school heeft een eigen vertrouwenspersoon waar leerkrachten altijd terechtkunnen. In geval van psychischeklachten of gevallen van bijvoorbeeld pesterij staat die persoon steeds klaar. Op het niveau van de scholengroep hebben we ook een psychologe die bijstand kan verlenen. Zij luistert naar de leerkrachten en verwijst hen, indien nodig, door naar professionele hulp.

Ten slotte hebben we ook een HR-medewerker, die leerkrachten begeleidt die terugkeren naar het onderwijs na een langere periode van afwezigheid, bijvoorbeeld ten gevolge van een burn-out.

 

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

© 2018 Scholengroep 21 – SGR21 – Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde