logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

InspiLEERdagen

Onze scholengroep zet sterk in op het creëren van een vlottere en zachtere overgang tussen de
derde kleuterklas en het eerste leerjaar.

Om dit doel te realiseren gingen de basisscholen van onze scholengroep afgelopen schooljaar
concreet aan de slag met hun eigen uitgewerkte visie ‘InspiLerend bruggen bouwen’ tussen de derde
kleuterklas en het eerste leerjaar. De zogenaamde brug tussen de kleuterklas en het eerste leerjaar
wordt gelegd vanuit een muzische insteek. De verschillende domeinen van muzische vorming bieden
namelijk ruimte voor brede talentontwikkeling en om op speelse manier, in gemengde groepen te
exploreren, te experimenteren en te leren. We willen ieders talent, van leerlingen én leerkrachten,
met dit project in de kijker zetten. We willen leerlingen kansen aanreiken om elkaar en de
leerkrachten beter te leren kennen, om de kleuters al even te laten proeven van het eerste leerjaar
en om leerlingen uit het eerste leerjaar nog even te laten terugkeren naar hun speelse, vertrouwde
context. Doordat leerkrachten samenwerken om inspilerende activiteiten uit te werken, proeven ze
van elkaars werking en bestuiven ze elkaar zodat elementen van collega’s worden meegenomen naar
de eigen klascontext. Zo wordt er actief ingezet op het verkleinen van de kloof tussen derde
kleuterklas en eerste leerjaar.

Op 7 mei was er met enkele leerkrachten van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar vanuit de
verschillende scholen van de scholengroep een terugkommoment waarbij ervaringen werden
gedeeld. Allerlei tips en tricks werden uitgewisseld waarmee we in de toekomst verder kunnen
inspileren om de overgang nog vlotter te laten verlopen.

© 2018 Scholengroep 21 – SGR21 – Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde