logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

GO! internaat MPI ’t Craeneveld

Wij zijn een internaat voor kinderen uit het lager onderwijs.

Binnen een huiselijke sfeer bieden wij kinderen een duidelijke structuur en een consequente aanpak.

Wij hebben oog voor de individuele zorgbehoeften van ieder kind en stimuleren kinderen tot maximale zelfontplooiing.
Het welbevinden van ieder kind staat hierbij centraal.

Samenwerking met de ouders is een belangrijk aspect binnen onze werking.

Het internaat is geopend op schooldagen van maandag tot vrijdag.

logo MPI internaat
Contactgegevens:
Serpentsstraat 63
9700 Oudenaarde
T 055 31 03 25
internaat@go-mpicraeneveld.org
http://go-mpicraeneveldorg.webhosting.be/internaat/

© 2022 Scholengroep Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde