logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

GO! MPI ’t Craeneveld

Gewoon Buitengewoon … Buitengewoon Gewoon

GO! MPI ’t Craeneveld is een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs met een
internaat in Oudenaarde.

We richten ons tot kinderen die om de een of andere reden niet in het gewoon onderwijs terechtkunnen:

  • leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (type basisaanbod)
  • leerlingen met een matige of ernstige mentale beperking (type 2)
  • leerlingen met een fysieke en motorische problematiek (type 4)

Binnen onze visie stellen we het welbevinden van elk kind voorop. Als een kind graag naar
school komt, er zich veilig en geborgen voelt, dan pas kan het vooruitgang maken.
Een belangrijk doel hierbij is het zelfvertrouwen versterken.

Via een gedifferentieerd onderwijsaanbod met aangepaste methodieken leren we onze
kinderen schoolse, functionele, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden aan.

Met aandacht en respect voor de mogelijkheden van elk kind werken we hiervoor samen met
leerkrachten, therapeuten, orthopedagogen, psychologen en CLB. Ook de ouders kunnen
hierbij hun inbreng hebben.

Op mijn school
krijg ik mijn tijd om te leren wat ik kan.
Op mijn school
mag ik zijn wie ik ben.
Op mijn school
is ieder mens,
ieder kind,
gewoon buitengewoon.

Contactgegevens:
Serpentsstraat 63
9700 Oudenaarde
T 055 31 39 64
mpigo.oudenaarde@telenet.be
http://go-mpicraeneveldorg.webhosting.be/

© 2022 Scholengroep Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde