logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

GO! MPI ’t Craeneveld

Gewoon Buitengewoon … Buitengewoon Gewoon GO! MPI ‘t Craeneveld is een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs met een internaat in Oudenaarde. We richten ons tot kinderen die om de een of andere reden niet in het gewoon onderwijs terechtkunnen:
  • leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (type basisaanbod)
  • leerlingen met een matige of ernstige mentale beperking (type 2)
  • leerlingen met een fysieke en motorische problematiek (type 4)
Binnen onze visie stellen we het welbevinden van elk kind voorop. Als een kind graag naar school komt, er zich veilig en geborgen voelt, dan pas kan het vooruitgang maken. Een belangrijk doel hierbij is het zelfvertrouwen versterken. Via een gedifferentieerd onderwijsaanbod met aangepaste methodieken leren we onze kinderen schoolse, functionele, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden aan. Met aandacht en respect voor de mogelijkheden van elk kind werken we hiervoor samen met leerkrachten, therapeuten, orthopedagogen, psychologen en CLB. Ook de ouders kunnen hierbij hun inbreng hebben.  

Op mijn school krijg ik mijn tijd om te leren wat ik kan. Op mijn school mag ik zijn wie ik ben. Op mijn school is ieder mens, ieder kind gewoon buitengewoon.

Contactgegevens:
Serpentsstraat 63
9700 Oudenaarde
T 055 31 39 64
mpi.oudenaarde@g-o.be
http://go-mpicraeneveldorg.webhosting.be/

© 2018 Scholengroep 21 – SGR21 – Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde