logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

Klachten

  • Voor algemene klachten over de werking van een instelling, een handeling of beslissing van een personeelslid van de school, moet eerst een klacht ingediend worden bij de directeur van de betrokken instelling. Indien men niet tevreden is over de behandeling van de klacht door de school, kan men zich wenden tot de algemeen directeur, via de klachtencoördinator, via mail aan info@sgr21.be, via brief op het volgend adres: Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde, of telefonisch op 055 33 45 50.
  • Voor betwistingen van attesteringen, het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs, overzitten in het basisonderwijs en definitieve uitsluiting bestaan er specifieke klachten- of beroepsprocedures. Deze staan vermeld in het schoolreglement onder “Klachten”. Ook hier kan men terecht bij de klachtencoördinator voor meer informatie, via mail aan info@sgr21.be, via brief op het volgend adres: Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde, of telefonisch op 055 33 45 50.

© 2022 Scholengroep Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde