logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

Raad van bestuur

In de scholengroep wordt het bestuur waargenomen door een Raad Van Bestuur. Deze raad is bevoegd voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het materieel en financieel beleid voor alle scholen en het CLB.

Samenstelling van de Raad van Bestuur per 01/04/2022:

Rechtstreeks verkozen leden:


Piet De Brouwer
Voorzitter Raad van Bestuur

Jan De Meyer
Ondervoorzitter Raad van Bestuur

Bart Carbonnelle

André Simons

Jan De Ruyck

Peter Lampens

Gecoöpteerde leden:


Lies Van Landeghem

Peter Van Melkebeke

Carine Vansteenbrugge

Algemeen directeur:


Ciska Philips
Algemeen directeur

© 2022 Scholengroep Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde