logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

Raad van bestuur

In de scholengroep wordt het bestuur waargenomen door een Raad Van Bestuur. Deze raad is bevoegd voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het materieel en financieel beleid voor alle scholen en het CLB.

Samenstelling van de Raad van Bestuur per 01/04/2018:

Rechtstreeks verkozen leden:


Leander De Cauter
Voorzitter Raad van Bestuur

Bart Carbonnelle
Ondervoorzitter Raad van Bestuur

André Simons

Monique Van Cauwenberge

Martine Caron

Freddy Verkruyssen

Gecoöpteerde leden:


Jean-Pierre De Brouwer

Jan De Ruyck

Jan De Meyer

Algemeen directeur:


Ciska Philips
Algemeen directeur

© 2018 Scholengroep 21 – SGR21 – Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde