logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

TIME-IN

In onze scholengroep implementeren wij stapsgewijs het TIME-IN zorgbeleid. TIME-IN is een gedragen en schoolbreed zorgbeleid, dat bestaat uit een samenhang van effectieve interventies om de sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) van leerlingen, leerkrachten en ouders te stimuleren. TIME-IN wil niet enkel focussen op het gedrag en de leerprestaties van leerlingen, maar zet evenzeer sterk in op sociale relaties en emotionele vaardigheden.

Er is nood aan een meer positieve en preventieve aanpak, waarbij schoolteams erkennen dat ze naast het lesgeven zelf ook een belangrijke rol spelen in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wij Zijn Gedrag!

In die zin is het belangrijk dat we niet enkel kijken naar problemen in het ‘hier en het nu’, maar ons tegelijk actief afvragen hoe de school op lange termijn leerlingen zoveel mogelijk in de klas houdt en zo bijdraagt aan positief gedrag, welzijn, betere leerprestaties en een succesvolle schoolloopbaan voor alle leerlingen.
Dit is het fundament van TIME-IN.

Wil je graag meer weten? Neem dan een kijkje op de website van TIME-IN.

© 2022 Scholengroep Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde