logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

GO! kleuterschool Decroly niet bang van andere thuistaal

GO! kleuterschool Decroly werkte de afgelopen jaren hard aan een schooleigen diversiteits- en talenbeleid. Hun aanpak werpt intussen duidelijk vruchten af voor hun leerlingen en voor hun ouders. Daarom mocht directeur Katty Vanhoecke deze week een workshop geven op de netoverschrijdende studiedag over omgaan met racisme en diversiteit op school, georganiseerd door SAAMO & Stad Ninove.

Katty Vanhoecke legde op de studiedag aan de hand van voorbeelden uit hoe zij de werking van de school in de loop der jaren omgebogen hebben om ook een krachtige communicatie en samenwerking op te bouwen met ouders die het Nederlands niet machtig zijn. “Hoe dichter je bij de ouders kan staan als school, hoe dichter je bij het kind komt. Daarom is het belangrijk om de ouders van kinderen met een andere thuistaal mee te trekken in het verhaal op school”, legt Katty uit. “Ouders zijn de experten van hun kind. We doen er dus alles aan om met hen in gesprek te gaan en hen te laten participeren, ondanks de taalhindernissen.”

Op school proberen ze die brug op verschillende manieren te maken. Het hele team zet hard in op het zoeken naar een gemeenschappelijke taal. Zo durven ze voor belangrijke gesprekken een secretariaatsmedewerker die bijvoorbeeld ook Arabisch spreekt, inschakelen. In de schoolcommunicatie werken ze dan weer met een systeem van pictogrammen om alles in één oogopslag duidelijk te maken.

Ook de ouderbabbels die de school organiseert, zijn een manier om de communicatie te versterken. “Op vaste momenten mogen de ouders ’s morgens even blijven plakken op school en overlopen we samen de maandplanning. Ouders helpen elkaar om de uitleg te verstaan. Anderstalige ouders die al wat Nederlands spreken, worden op zo’n momenten ingeschakeld als tolk voor de andere ouders. En op die manier wordt iedereen bij de schoolwerking betrokken.”

“We zijn als school niet bang voor een andere thuistaal” zegt Katty Vanhoecke. “We weten intussen hoe we die taalkloof kunnen overbruggen.” Alle initiatieven die in deze context genomen worden, leveren bovendien niet alleen op voor de anderstalige ouders. Ook van de Nederlandstalige ouders komt er positieve feedback over de ouderbabbels, de handige pictogrammen in de communicatie, de openklasmomenten, … De communicatie is voor iedereen een pak duidelijker.

Het spreekt voor zich dat dit enkel mogelijk is op school als het hele team meestapt in het verhaal. “De afgelopen jaren werkten we niet alleen aan het talenbeleid, maar ook rond kansarmoede gingen we met ons team aan de slag”, vertelt Katty Vanhoecke. “De stad Ronse staat jammer genoeg nog steeds hoog op de lijst van regio’s met veel kansarmoede. Net zoals bij anderstaligheid is het ook bij kansarmoede van belang om niks in de doofpot te steken. Door het bespreekbaar te maken bij onze ouders en dankzij het engagement van alle leerkrachten, kunnen we heel wat veranderen. Voor onze leerlingen en voor hun ouders.”

25/11/2022

© 2022 Scholengroep Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde