logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

Extra budget voor sport in Avelgem

Speelplaats Atheneum Avelgem

GO! atheneum Avelgem werd, samen met 17 andere GO! scholen, geselecteerd in een project rond gedeelde sportinfrastructuur. Het gaat zowel over een verbouwing en herbestemming tot indoor fitness, als over het aanleggen van een outdoor beweeginstallatie. Aansluitend bij de visie van het atheneum om een open school te zijn waar het fijn is om samen te leren en leven, zal de nieuwe sportinfrastructuur na de schooluren gedeeld worden met clubs, gemeente, bewoners…

Het GO! bouwt nieuwe sportinfrastructuur of verbetert de bestaande infrastructuur in 18 scholen. De Vlaamse overheid maakt ruim 2,5 miljoen euro vrij om die plannen te financieren. Het GO! vult dat bedrag aan met eigen middelen. Door de nieuwe infrastructuur open te stellen voor de buurt wil het GO! de band met de gemeenschap versterken.

Afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux: Het openstellen van onze infrastructuur voor buitenschoolse activiteiten kadert in de bredere visie van het GO! dat een school meer is dan een gebouw. De school is een ankerpunt in de samenleving waar leren, werken en vrije tijd elkaar ontmoeten. Hedendaagse infrastructuur in onze scholen is bovendien een noodzaak om ook morgen kwalitatief onderwijs te kunnen organiseren. Wij juichen het toe dat de Vlaamse overheid hierin investeert.”

GO! atheneum Avelgem is één van de geselecteerde scholen die binnenkort extra budget zal krijgen voor nieuwe sportinfrastructuur. De selectie van de 18 scholen gebeurde op basis van vijf criteria die de Vlaamse overheid vooropstelde: extra buitenschoolse opstelling, draagvlak en participatie, pedagogische visie, verbetering van de kwaliteit van het aanbod en beweeg-, sport- en speelwaarde.

Meer lezen

9/12/2021

© 2022 Scholengroep Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde